Rank Player Team Shutouts
1 M. Garon   2
2 S. Burke   1
3 B. Brust   0
4 D. Cloutier   0
5 Y. Fukufuji   0